La traduction de la Responsabilité dans l'accident de chasse? (TR)

Publié le Modifié le 18/10/2019 Vu 1 672 fois 1
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Je suis étudiante de Traduction Juridique. Dans cet article, j'ai traduit l'article de Me Samuel Cornut en turc. Source : https://www.legavox.fr/blog/avocats-victime/responsabilite-dans-accident-chasse-27378.htm

Je suis étudiante de Traduction Juridique. Dans cet article, j'ai traduit l'article de Me Samuel Cornut en tu

La traduction  de la Responsabilité dans l'accident de chasse? (TR)

Avlanma kazalarında sorumluluk var mıdır?

Av kazasının tazminatı spor kazaları arasında kendine has özellikler içerir. Av uygulama ve düzenleme konusunda önemli güvenlik kurallarına rağmen çok

sayıda av kazası her sene Fransa bölgesini mesken tutuyor.

Mağdur, kazanın failinin ya da avın düzenleyicisinin hukuki ve cezai sorumluklarını öne

sürebileceğini bilmelidir.

Hukuki sorumluluk, bir kazanın kaynağında birey olur olmaz ,yanlışlık olsa da olmasa da,

Medeni Kanunu’nun 1240 ve 1241. maddelerinin ilkesi öne sürer:

Medeni Kanunu’nun 1240. maddesi öngörüyor:

 “Kişinin bir başkasına zarar vermeye neden olan herhangi bir vakıa, tarafından yapılan

hataları düzeltmekle onu yükümlü kılar.”

Medeni Kanunu’nun 1240. maddesi öngörüyor:

 “Herkes sadece vakıadan değil aynı zamanda ihmal ve ihtiyatsızlığından kaynaklı

zararlardan da sorumludur.”

Cezai sorumluluk bir suçun özelliklerini yerine getiren davranışları içerir.

Bedensel zararlar konusunda, zararın failinin cezai sorumluluğu bir sakatlığa ve

yükümlülüğün ihlal edilmesine yol açan istemsiz yaralanmalar olduğunda yeni bir önem

olarak öngörülmeye elverişlidir.

Bir avcının yol açtığı kaza Medeni Kanunu’nun 1240 ve 1241. maddelerinin ana ilkeleri

üzerinden hukuki sorumluluğu öngörür.

Bir kovuşturma, ihmal, dikkatsizlik ya da ihtiyatsızlıkta özel vakıanın sorumluluğu söz

konusudur.

Av konusunda hukuki sorumluluk örneğin avcı atış hattını aşıp 30 derecelik bir görüş

açısına uymamışsa öngörülür.

Düzenleyicinin hukuki sorumluluğu, Medeni Kanunu’nun 1241.maddesinin 1.bendinin

ana ilkesi üzerinden de öngörülebilir:

Sadece sebep olunan has vakıanın zararından değil aynı zamanda sorumlusu olunan ya

da kişinin bakımında olan kişilerin vakıalarından da sorumlu olunur. (Medeni Kanunu’nun

1242 maddesinden alıntıdır.)

Sonuç olarak düzenleyici, avcılardan, köpeklerden ve av sırasında kazaya neden

olabilmeye elverişli av hayvanlarından sorumludur.

Zorunlu olarak avı uygulayan için, av uygulanması sırasında ortaya çıkması muhtemel

olan bedensel ve maddi zarar için bir sigorta sözleşmesinin imzalanmasının zorunlu

kılınması söz konusudur.

Mağdur savunması ve tüm zararların bütünlüğünün tanınması için bu tip dosyalar,

görüşmeler ve mücadeleler ile görevlendirilmiş avukatıyla birlikte dosyasını

tasarlamalıdır.

Source

 

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par hazalaktas
17/10/2019 21:54

Depuis que je suis étudiant, mes traductions sont en développement. Si vous souhaitez supprimer le contenu, vous pouvez envoyer un mail. Merci pour lire.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Hazal Aktas

Bienvenue sur le blog de Hazal Aktas

Rechercher
Types de publications
Dates de publications
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles